Hvad vil borgerforeningen

Foreningens formål er at fremme, hvad der er i borgernes interesse og til deres gavn, herunder at bidrage til områdets forskønnelse og nyttige foranstaltninger og arrangementer for foreningens medlemmer. Medlemmer kan medbringe gæster til festlige arrangementer.
 
Bestyrelsen har i forbindelse med evalueringen af Vesthimmerlands K ommunes Landdistriktspolitik 2010 - 2013 formuleret en vision for Ertebølle:
 
LÆS den her!
 
Ertebølle er i 2020 et stærkt bosætningsområde for borgere, som ønsker at leve naturnært i pagt med stedets natur, kultur og historie. Ertebølle er åben og gæstfri for områdets permanente gæster og de turister, der besøger campingpladsen eller området i kortere eller længere tid.
Der er et stærkt netværk på tværs af generationer, forskellige baggrunde og herkomst, og der foregår mange aktiviteter initieret af såvel borgerforeningen som af ad hoc ansvarlige.
Ertebølle har fordoblet sit indbyggertal, og der er flere små virksomheder og enkelte kunstnermiljøer, som trives i pagt med områdets værdier. Internetforbindelsen er formidabel hurtig!

Seneste nyt

Seneste nyt om de ødelagte badebroerne

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet vores henvendelse om badebroerne d. 5. marts, men der er kom ingen afklaring. Af beslutningen fremgår det, at afsenderen af brevet (red: Ertebølle Samvirke) vil blive inviteret til et møde. Vi afventer dette møde med spænding!

Stormen ødelagde badebroerne!

Ertebølle Samvirke har derfor fremsendt et brev til Teknisk Udvalg i Vesthimmerlands Kommune med en anmodning om at få dem retablerede inden sommersæsonen.
Læs henvendelsen i sin helhed her

 

 

Årets arrangementer

 Næste arrangement(er) 

 

Fællesspisning torsdag d. 15. marts kl 18.30

Invitationen er rundsendt til foreningens medlemmer

 

Foråret nærmer sig og dermed også 

GRØN OPRYDNING

Det foregår lørdag d. 7. april fra kl. 10.00
Ingen tilmelding - bare mød op!
 
Der udsendes snarest en særlig invitation til alle medæemmer.