Medlemskontingent for 2017 - 2018

Uændret 125 kr. pr. person
 
Kan indbetales på flg. konto:
 
Reg. nr. 9174
konto nr. 2860327824

Grejbank

Borgerforeningen har udarbejdet en oversigt over det "grej", foreningen råder over.
Medlemmer af foreningen kan låne/leje de fleste af tingene.
 
 

Bestyrelsen

"Landsbyudvalget" på besøg

Vesthimmerlands Kommunes Landsbyudvalg kommer på besøg i Ertebølle mandag d. 20. august. Bestyrelsen modtager dem i Landskabsudstillingen, og vi er vært ved kaffe og kage, mens der fortælles om Ertebølle Borgerforenng, vores årshjul i foreningen, vort samarbejde i Ertebølle Samvirke og vore projekter.

Generalforsamling 2018

Foreningen afholdt den årlige generalforsamling den 25. septmber 2018 på Stenaldercentret. 36 medlemmer deltog.
Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning,
Nye i bestyrelsen blev Kristian Kristensen, Jørn S. Jensen og Lillian Blicher.
Inge Yde frederiksen, Johnny Bonde og Gregers trådte ud af bestyrelsen efter henholdsvis 3, 4 og 6 år
Der var ingen indkomne forslag. 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses i sin helhed her.
 
 
 
 
Foreningens vedtægter, se her
 
 
 
 

Generalforsamlinger:

skal jf. vedtægterne afholdes hvert år inden 10. oktober.
 
Herunder finder du referatet fra seneste generalforsamling.
Læs referatet fra generalforsamlingen 2017 her
 
 Du kan også læse bestyrelsens årberetning her