Har du ideer til aktiviteter, arrangementer eller andet, du synes Borgerforeningen skal beskæftige sig med, så tøv ikke med at kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne. Så bliver din henvendelse drøftet på førstkommende møde.
 
 
Fx foreslog et medlem, at Borgerforeningen var medarrangør af et "Rosa-arrangement".
Det blev en succes i Samvirke-regi med godt 100 gæster.

Arrangementer

 2018 - 2019

 
Søndag d. 25. nov. 2018              Julearrangement  kl. 12.00
 
Torsdag d. 17. jan. 2019               1. Fællesspisning kl. 18.30
                                                      Øvrige fællesspisninger meddeles senere
 
Mandag d. 18. feb. 2019              Teatertur til ALFA. "Livet, hvor svært kan det være?
 
Torsdag d. 21. feb. 2019               2. fællesspisning kl. 18.30
 
Torsdag d. 21. marts 2019            3. Fællesspisning kl. 18.30
 
Lørdag d. 6. april 2019                 Grøn oprydning kl. 10.00
 
Fredag d. 24. maj 2019                 Bukkefest kl. 18.00
 
Onsdag d. 5. juni 2019                 Grundliovsmøde (Samvirke-regi) kl. 15.00 - 17.30
 
Tirsdag d. 18. juni 2019                "Kom og mød dit Byråd" Kl. 19.00 - 21.00 (Samvirke-
                                                      regi)
 
Søndag d. 23. juni 2019               Sct. Hans arrangement kl. 21.30 (Samvirke-regi)
 
Lørdag d. 13. juli  2019                 Fjordens dag (Samvirke-regi)
 
Onsdag d. 21. august                   Fællesspisning kl. 18.30
 
Lørdag d. 14. sept. 2019               Høstmarked kl. 10.00 - 14.00 (Samvirke-regi)
 
Tirsdag d. 24.  sept. 2019             Generalforsamling
 
 
 
Der udsendes i god tid specifikke invitationer til alle medlemmer til de enkelte arrangementer.
 
 
Listen vil også kunne suppleres efter behov og forslag fra medlemmer.
 

 

Landskabsudstillingen
 
 
Fiskerhusene