Om foreningen / Nyt fra bestyrelsen

Hvad arbejder vi med for tiden

Destination Himmerland planlagde, i samarbejde med Landsbyudvalget, i alt 45 små "landsby-videofilm" som skal tiltrække turister og sikre vækst og bosætning i vores kommune.
Filmen for Ertebølle er i 2 år blevet "Corona-udsat", men her i oktober 2021 fik vi én uge og 2-3 fotograftimer til at lave vores film - se den her.
 
Men herudover arbejder vi på at styrke trygheden i hele vort område i.f.m. hjerte-lunge-redningsteams og vores hjertestartere, som er opsat ved Café Ertebølle/Campingpladsen og på Ulvevej 2.
I 2023 afholdtes hjerte-/lungeredningskursus som resulterede i, at 27 indbyggeres er klar til hjælp, når der indgår alarmer til alarmcentralen.
Vi har i 2020 oprettet en ny Facdbook-gruppe "HjælpeLinjen" https://www.facebook.com/groups/170510620918075/ for at styrke og udbygge forholdet til områdets 6 sommerhus-grundejer-foreninger.
Kontingent:
 
125 kr. pr. person.

Kan indbetales på flg. konto:

Reg. nr. 9174
Konto nr. 2860327824
 
Eller Mobile Pay på nr. 
 
Husk at anføre navn(e).