Om foreningen / Nyt fra bestyrelsen

Hvad arbejder vi med for tiden

DestinationHimmerland laver, i samarbejde med Landsbyudvalget, i alt 45 små videofilm som skal tiltrække turister og sikre vækst og bosætning i vores kommune.
Filmene bliver en del af hjemmesiden, som I kan se her. Det er en markedsføring af Ertebølle og vores værdier, som går ud til "hele verden". "Corona-udsat" til 2021.
 
Herudover arbejder vi på at styrke trygheden i hele vort område i.f.m. hjerte-lunge-redningsteams og vores hjertestarter, som er opsat ved Café Ertebølle/Campingpladsen.
Regner med at kunne tilbyde kurser i foråret 2021 mod at man tilslutter sig et lokalt "redningshold".
Vi har i 2020 oprettet en ny Facdbook-gruppe "HjælpeLinjen" https://www.facebook.com/groups/170510620918075/ for at styrke og udbygge forholdet til områdets 5 sommerhusgrundejer-foreninger.
Kontingent:
 
Uændret 125 kr. pr. person, men p.g.a. ændring af foreningens regnskabsår er kontingent denne gang for 17 måneder.

175 kr. pr. person.

Kan indbetales på flg. konto:

Reg. nr. 9174
Konto nr. 2860327824

Husk at anføre navn.