Om foreningen / Nyt fra bestyrelsen

Hvad arbejder vi med for tiden

Vi er gået i gang med optagelse af en video om Ertebølle og de nærliggende områder. I daglig tale kaldet "Droneprojektet". Det gør vi i samarbejde med vore nabo-foreninger, Strandby og Risgaard. Vi har fået 40.000 kr. af Landsbyudvalgets pulje til opgaven.
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra hver af vore tre borgerforeninger. fra Ertebølle Borgerforening deltager Tove Sørensen og Karen Margrethe Etiksen.
 
Endelig arbejder vi med færdiggørelsen af renovering af Fiskerhusene ved Sønderfjord.
To af hytterne beklædt med træ indvendig, alle tre hytter har fået ny gulvbelægning og ye halvdøre. Det eneste vi nu mangler er nøgleboksene. Dermed er den donation vi har fået af den Jyske Sparekasses fond brugt og lidt til.
Kontingent:
 
125 kr. pr. person pr. år (aug - juli)
 
Beløbet indbetales på flg konto i Den jyske Sparekasse:
 
Reg, nr. 9174
Konto nr. 2860327824
 
Husk at oplyse navn eller adresse.