Hvad vil borgerforeningen

Foreningens formål er at fremme, hvad der er i borgernes interesse og til deres gavn, herunder at bidrage til områdets forskønnelse og nyttige foranstaltninger og arrangementer for foreningens medlemmer. Medlemmer kan medbringe gæster til festlige arrangementer.
 
Bestyrelsen har i forbindelse med evalueringen af Vesthimmerlands K ommunes Landdistriktspolitik 2010 - 2013 formuleret en vision for Ertebølle:
 
LÆS den her!
 
Ertebølle er i 2020 et stærkt bosætningsområde for borgere, som ønsker at leve naturnært i pagt med stedets natur, kultur og historie. Ertebølle er åben og gæstfri for områdets permanente gæster og de turister, der besøger campingpladsen eller området i kortere eller længere tid.
Der er et stærkt netværk på tværs af generationer, forskellige baggrunde og herkomst, og der foregår mange aktiviteter initieret af såvel borgerforeningen som af ad hoc ansvarlige.
Ertebølle har fordoblet sit indbyggertal, og der er flere små virksomheder og enkelte kunstnermiljøer, som trives i pagt med områdets værdier. Internetforbindelsen er formidabel hurtig!

Seneste nyt

"Forsamlingshusmødet" d. 18. juni.

Ca. 50 deltog i Vesthimmerlands Kommunes debut med "Forsamlingshusmøder" rundt om i kommunen, hvor det første holdtes i Ertebølle. Der var en god stemning, fin dialog mellem politikere og borgere. Referat, som Samvirke modtog d. 24. juni kan læses her.

Grundlovsmødet atter en succes! 

Knap 250 mennesker nød det flotte sommervejr på Bjerget i Ertebølle i forbindelse med grundlovsmødet. Fra kl. 15.00 til 16.00 blev der hygget, snakket, lyttet til "Flemming og vennerne", et dejligt 4 mands band og 2 kvindelige sangere.

 

 

Årets arrangementer

Sct. Hans ved Sønder Fjord 

Lars Brandt holdt en smuk og poetisk båltale for de godt 100 fremmødte. Efter talen blev bålet tændt og imens blev midsommervisen og Ertebøllevisen sunget. Folk hyggede og snakkkede et pat timer i det smukke sommervejr.
 
 
 

 

Næste arrangement er "Fællesspisning" d. 21. august

Det nye foreningsåret starter med Høstmarked d. 14. sept.

(Ertebølle Samvirke)

De første tilmeldinger er modtaget, men det kan nås endnu!